Vacature doctoraatsstudent voor Europees onderzoek naar inclusieve, holistische zorg voor vluchtelingen en migranten slachtoffers van seksueel geweld in België, Zweden en UK (INHeRE)

1.Onderzoeksproject INHeRE

Het International Centre for Reproductive Health (ICRH) van de vakgroep volksgezondheid en eerstelijnszorg aan de Universiteit Gent ontwikkelde in opdracht van de federale overheid de Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) en coördineerde de wetenschappelijke evaluatie tijdens het pilootjaar 2017-2018. Vandaag zochten reeds bijna 2000 slachtoffers hulp in één van de drie Zorgcentra. Toch merken we dat zowel de verwijzing naar, de toegang tot, de zorg voor, het verhoor en de bescherming van verzoekers van internationale bescherming, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf nog sterk verbeterd kan worden. UGent-ICRH coördineert dan ook dit pluridisciplinair Europees project “ INclusive Holistic caRe for REfugee and migrant victims of sexual violence in Belgium, Sweden and UK =INHeRE” dat als doel heeft om de holistische zorg voor migranten, verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen die slachtoffer werden van seksueel geweld  en/of verhandeld werden voor seks in België, UK en Zweden te verbeteren en dit onafhankelijk van hun geslacht, gender, seksuele oriëntatie, legale of beschermingsstatus. Die verbetering richt zich zowel op de identificatie van slachtoffers in onder meer asiel-en opvangcentra, verwijzing naar Zorgcentra, de zorg in de Zorgcentra onder meer via video remote interpreting, een aangepast verhoor en een aangepast beschermingsstatuut vergelijkbaar met dat van slachtoffers van mensenhandel. Een belangrijke aandacht gaat dan ook naar capacity building en de uittesting en uitwerking van evidence-based protocollen voor al deze sectoren.

2.Functieomschrijving

ICRH werft een doctoraatsbursaal aan voor dit participatief mixed-method implementatie-onderzoek naar inclusieve en holistische zorg voor vluchtelingen en migranten slachtoffers van seksueel geweld in België, Zweden en UK. Dit heeft als doel om tot gestroomlijnde zorgpaden te komen voor vluchtelingen en andere migranten slachtoffers van seksueel geweld, van detectie tot langdurige nazorg door middel van onderzoek naar optimalisatie en maximale afstemming van competenties, praktijken en protocollen van vijf sleuteldisciplines binnen 1) asiel- en opvangcentra, 2) medewerkers van de Zorgcentra na Seksueel Geweld, 3) Politie, 4) psychologen, 5) cultureel bemiddelaars/tolken in de gezondheidszorg.

De doctoraatsonderzoeker zal in nauwe samenwerking met de onderzoekscoördinator en het internationaal projectteam onder meer volgende taken opnemen:  

 • De verschillende onderzoeksprotocollen opstellen en op elkaar afstemmen
 • De opmaak en afname van de vragenlijsten en focus group guides, en Delphi procedures bewerkstelligen
 • Ethische goedkeuring voorbereiden en aanvragen
 • Goedkeuring van de doctoraatscommissie aanvragen
 • Uitvoeren van participatieve methodieken (o.a; ICABs in België coördineren) binnen dit onderzoek
 • Analyseren van de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
 • Rapportering van de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten zowel op academisch vlak als naar een ruimer niet-academisch publiek
 • Voorbereiden en opvolgen van consortiameetings en het eindseminarie

 

3.Profiel

Kandidaten voor deze functie:

 • Hebben een diploma Master in psychologie, antropologie, sociaal werk, pedagogie, sociologie, criminologie, seksuologie, management en beleid van de gezondheidszorg, gezondheidspromotie- en voorlichting, of aanverwante opleidingen
 • Hebben een goede kennis van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek
 • Hebben minimum 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
 • Hangen geen verkrachtingsmythes aan
 • Zijn vertrouwd met het thema van seksuele en reproductieve gezondheid & rechten in het algemeen en met de problematiek van seksueel geweld in het bijzonder
 • Zijn vertrouwd met de uitdagingen van toegang tot zorg én bescherming voor mensen met verschillende legale statussen
 • Kunnen vloeiend en academisch Engels schrijven, spreken en lezen
 • Kunnen goed begrijpend Frans lezen, schrijven en spreken
 • Hebben uitstekende interculturele communicatieve en organisatorische vaardigheden
 • Kunnen zelfstandig werken én vlot in team functioneren
 • Zijn empathisch, gedreven én proactief
 • Zijn flexibel en kunnen zich aanpassen aan de noden van het werk

 

4.Solliciteren

Meer informatie over de vacature bij Prof. Dr. Ines Keygnaert:  ines.keygnaert@ugent.be Sollicitatiebrieven en uitgebreid cv sturen naar Ines.Keygnaert@ugent.be voor 16 oktober 2019. Selectiegesprekken zullen in de week van 21 oktober 2019 doorgaan.

Undefined