Publications

Duodenumatresie is een zeldzaam voorkomende aandoening die prenataal echografisch kan worden gediagnostiseerd, zodat door een onmiddelijke interventie postnatale complicaties kunnen worden vermeden. Typische echografische beelden zijn een 'double bubble' of een gedilateerde maag en polyhydramnion. Geassocieerde afwijkingen zoals het Down syndroom en congenitale hartafwijkingen moeten worden uitgesloten.

Published in 1986

Undefined

Pages