Publications

Duodenumatresie is een zeldzaam voorkomende aandoening die prenataal echografisch kan worden gediagnostiseerd, zodat door een onmiddelijke interventie postnatale complicaties kunnen worden vermeden. Typische echografische beelden zijn een 'double bubble' of een gedilateerde maag en polyhydramnion. Geassocieerde afwijkingen zoals het Down syndroom en congenitale hartafwijkingen moeten worden uitgesloten.

Published in 1986

Undefined

Deze studie bevat een analyse van de socio-demografische gegevens van 557 aanvragen tot vrijwillige zwangerschapsafbrekingen in het jaar 1984 in het AZ - VUB. De punten die besproken worden, zijn demografische aspecten zoals leeftijd, nationaliteit, taal, burgerlijke staat, beroep, scholing, levensbeschouwing, evenals motivatie en gebruikte contraceptie.

Published in 1987

Undefined

Three major epidemiological patterns of HIV infection have been previously described in the world. In pattern I, which occurs mainly in North America, Europe, and Australia, most cases occur in homosexual men and injecting drug users and their sex partners and offspring. Pattern II occurs mainly in sub-Saharan Africa, and increasingly in other parts of the world. Here most people acquire their infection heterosexually, perinatally from their mother, or through blood transfusion.

Undefined

Using a protected triple lumen device, Neisseria gonorrhoeae or Chlamydia trachomatis, or both, were isolated from the endometriums of five out of 35 women with clinical postpartum endometritis compared with none of a control group of 30 puerperal women without endometritis (p less than 0.05) in Nairobi, Kenya. These sexually transmitted agents were also found in 12 cervical specimens from women with and three without postpartum endometritis (p = 0.04). Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum were equally isolated from the endometrium in both groups.

Undefined

Grce au dosage de la concentration en progestrone du liquide pritonal, 96 heures aprs le pic srique de l'hormone lutinisante dans deux cycles conscutifs, la rcurrence du syndrome de follicule non-rompu a t dmontre. Chez de telles patientes on peut obtenir une rupture folliculaire en stimulant avec des gonadotrophines d'origine mnopausique, associes la gonadotrophine chorionique.

published in 1984

Undefined

Published in 1992
No abstract available

Undefined

Pages