Vrouwelijke genitale verminking, een ver-van-mijn-bedshow? Medische en ethicolegale aspecten van verminkte vrouwen in westerse landen1

Undefined

Samenvatting

Door migratie is vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking (VGV) niet langer enkel een probleem in landen waar zij uitgevoerd wordt, maar eveneens in westerse landen die hiermee in toenemende mate geconfronteerd worden en bijgevolg ook met de medische aspecten ervan. Artsen spelen een belangrijke rol in de aanpak van deze problematiek. Zij hebben echter onvoldoende informatie over de klinische aanpak van en de zorg voor een verminkte vrouw. Ook eisen de ethische en legale aspecten een duidelijker antwoord. De aanpak van VGV vergt een goede vorming en dat reeds tijdens de opleiding geneeskunde. Op die manier kan een betere ondersteunende zorg aangeboden worden aan patiënten met VGV-gerelateerde problemen. Tevens wordt de preventieve counseling verbeterd, zodat hierdoor nieuwe gevallen kunnen vermeden worden. Wereldwijd heerst er echter nog steeds onduidelijkheid over reïnfibulatie, medicalisering, cosmetische vaginale chirurgie en het uitvoeren van symbolische incisies. Er dringt zich dus een diepgaand debat op met alle belanghebbenden over deze ethisch-legale kwesties

Authors & affiliation: 
A. Vercoutere1,2, M. Temmerman2, 3, E. Leye2 1 Manuscript ingediend als student 4e proef geneeskunde, Universiteit Gent – academiejaar 2008-2009 2 Vrouwenkliniek, Universitair Ziekenhuis Gent. 3 Correspondentieadres: prof. dr. M. Temmerman, Vrouwenkliniek, Universitair Ziekenhuis, De Pintelaan 185, 9000 Gent; e-mail: marleen.temmerman@ugent.be
Ranking: 
Published In: 
Tijdschr. voor Geneeskunde, 67, nr. 5, 2011
Publication date: 
Wednesday, June 29, 2011