Vacature jobstudent: MS Access Developper voor evaluatiestudie “Zorgcentra na Seksueel Geweld”

Het International Centre for Reproductive Health (ICRH, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent) leidt de wetenschappelijke evaluatie van het pilootproject “Zorgcentra na Seksueel Geweld” (ZSG) in opdracht van de Staatssecretaris Gelijke Kansen. Drie ZSG’s  starten eind oktober in de ziekenhuizen: UZ Gent, CHU Luik en CHU Saint-Pierre Brussel, waar psychosociale, medische en forensische zorg zal geboden worden aan slachtoffers van seksueel geweld. Van bij de start van het project zullen de personeelsleden van het ZSG data bijhouden in verband met het profiel van de slachtoffer, het type seksueel geweld en de zorg die de slachtoffers kregen op het ZSG, om zo het model van de zorgcentra na een jaar te kunnen evalueren.  UZGent en CHU Luik zullen de data verzamelen via hun elektronisch patiëntendossier en deze exporteren naar Excel voor invoer in de Access database. CHU Saint-Pierre zal daarentegen de data meteen invoeren in een  Access database. De data van de 3 pilootsites zullen bijgehouden worden in een nationale Access database.
Om de datacollectie over de drie centra heen te kunnen verzamelen, is ICRH op zoek naar een jobstudent die de Access database kan ontwikkelen op basis van reeds gedefinieerde variabelen.
Taken

 • Opzetten van Access database voor de landelijke datacollectie, inclusief een gebruiksvriendelijke interface voor het ZSG personeel van Brussel.
 • Opstellen van de Excel template en codeboek via dewelke Luik en Gent hun data zullen aanleveren

Profiel
Wij zoeken een jobstudent die aan de volgende eigenschappen voldoet:

 • Zeer goede kennis van Access en ervaring met het opzetten van Access Databases
 • Zeer goede kennis van VBA programming
 • Goede schriftelijke kennis van Nederlands en Frans
 • Minstens 50 uur beschikbaar zijn tussen 18 oktober en 22 november
 • Minstens 18 jaar
 • Matuur, verantwoordelijk en betrouwbaar
 • Goed kunnen plannen
 • Nauwgezet kunnen werken
 • Zelfstandig kunnen werken

Timing
Deze taak wordt geschat op 50 werkuren.
Aanlevering van de Access database: 3 november 2017
Aanlevering van de Excel template en het codeboek: 22 november 2017

Proces
Graag uw kandidatuur (kort CV en motivatie te sturen naar Saar.Baert@ugent.be) stellen tegen uiterlijk 15/10. Interviews met kandidaten worden gehouden op dinsdag 17/10.