Vrienden van ‘Patricia Claeys’

Er is een steen verlegd in de rivier" zingt de zanger-dichter. Patricia heeft méér dan één steen verlegd in méér dan één rivier. Ze heeft rotsen losgewrikt in rivieren over de hele wereld maar vooral in haar tweede thuisland, Nicaragua. Patricia kennen we als een wrikker. Met de haar kenmerkende vastberadenheid, kennis, humor en relativeringsvermogen sloopte ze rots na rots op weg naar haar ideaal, een rustig meanderende rivier waar het goed vertoeven is voor iedereen. Zo zullen we Patricia herinneren als een krachtige vrouw die recht door zee ging en vocht tégen onrecht, vóór het recht op "gezondheid voor iedereen" en vóór het léven. Patricia's inzet en inspiratie zinderen verder in de vele projecten waarvan zij aan de bron stond. De vzw Vrienden van Patricia Claeys wil die inspiratie koesteren door de initiatieven in Nicaragua – het project Fundacion Patricia Claeys - die haar het nauwst aan het hart lagen blijvend te ondersteunen.

Het project “Fundacion Patricia Claeys” in San Juan del Sur, Nicaragua, legt vier klemtonen:

1. Versterken van de lokale gezondheidszorg

  • Mensen uit de gemeenschap krijgen een vorming als gezondheidspromotoren, de zogenaamde ‘brigadistas de salud'. Zij zijn een schakel tussen de gemeenschap en de professionele gezondheidsdiensten.
  • De gezondheidspromotoren worden onder meer ingezet in programma's ter bevordering van de volksgezondheid zoals de preventie van baarmoederhalskanker.
  • Organisatie van consultaties voor kansarmen, met bijzondere aandacht voor tienermoeders. Er is ook een apotheek verbonden aan de consultaties, hetgeen bijdraagt tot de auto-financiering van de projecten. NB: Een nieuwe consultatieruimte wordt momenteel gebouwd met plaats voor een huisarts, oftalmoloog en tandarts, alsook voor een klein labo dat de kwaliteit van putwater zal onderzoeken.

 2. Volwassenenonderwijs

  • Tweedekansonderwijs: ongeveer 500 mensen die de kans niet kregen om hun middelbaar onderwijs af te maken (door bvb. zwangerschap, armoede...), krijgen die kans nu wel via zaterdagonderwijs.
  • Doorstroming naar het technisch en beroepsonderwijs: na het behalen van hun middelbaar diploma kunnen studenten een bijkomende vorming krijgen in de bouw, landbouw of toerisme. De vorming is sterk toegespitst op de praktijk.
  • De allerbeste studenten krijgen via een beurs de kans om hun studies verder te zetten aan de universiteit. NB: Momenteel wordt een compleet nieuwe school gebouwd op een afgelegen terrein dat eigendom is van de familie van Rosa Elena Bello. Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en met de hulp van vele vrijwilligers, zouden de bouwwerken klaar moeten zijn binnen ongeveer 2 jaar.

3. Solidariteit met en integratie in de lokale gemeenschap

  • De sociale participatie is groot, want de studenten die van het tweedekansonderwijs genoten worden geacht om op hun beurt in hun eigen gemeenschap bij te dragen aan alfabetiseringsprogramma's voor volwassenen, aan gezondheidspromotie te doen... Ook worden de studenten ingeschakeld in ecologische brigades.
  • De zelfredzaamheid verhogen staat centraal en zo worden studenten gestimuleerd om micro- ondernemingen op te starten in de landbouw, bouw of toeristische sector.

 4. Ondersteunen van vrouwen in nood

  • De bouw van een vluchthuis voor de opvang en zorg van een 15tal verstoten tienermoeders en hun kinderen. Ook zij zullen worden ingeschakeld in de projecten om hun zelfredzaamheid te verhogen. NB: Het vluchthuis komt boven de nieuwe consultatieruimte. De ruwbouw is zo goed als af momenteel.
  • Organisatie van campagnes over de rechten van vrouwen en kinderen.

 

Voor meer informatie surf naar de website www.patriciaclaeys.be . Daar kan u ook de nieuwsbrief downloaden.

Financiele bijdrage kan op het rekeningnummer van vzw SFDW 001-0451780-30 met vermelding 'VRIENDEN VAN PATRICIA CLAEYS'.
IBAN:   BE15 0010 4517 8030
BIC:     GEBABEBB 

Fiscale attesten zijn vanaf 1 januari 2011 enkel mogelijk voor giften vanaf 40 Euro/jaar.

 

Dutch
Project categories: 
Team: 
Partners: 
Vrienden van ‘Patricia Claeys’