Onderzoek bij bijna 80.000 vrouwen in China die zich aanmeldden voor abortus, toonde aan dat 65% ook in het verleden reeds een abortus had ondergaan. De voornaamste redenen hiervoor waren het gebrek aan anticonceptie of het mislukken ervan Deze cijfers zijn het resultaat van een grootschalig onderzoek naar preventie van ongewenste zwangerschap en van abortus in China.

Dr. Syed Khurram Azmat successfully defended his PhD entitled: “Models to accelerate modern family planning/contraceptive services access and uptake among married women in rural Pakistan”

Seksueel geweld komt aan de UGent voor, natuurlijk, wat had u gedacht? De UGent is een werkplek voor 9000 werknemers. De Fundamental Rights Agency becijferde in 2014 dat 11% van het seksueel geweld en partnergeweld in België op de werkplek voorkwam, en dat in 9% van de gevallen de pleger ook iemand uit die werkcontext was. De UGent is dus niet anders dan een andere werkplek maar durft wel in de spiegel te kijken. De UGent is ook een universiteit waar duizenden jongeren gevormd worden.

Today the Gender-Based Violence Recovery Centre (GBVRC), Mombasa Kenya, a centre for victims of gender-based violence, received the label of the UNESCO Chair Sexual Health & Human Rights. During a press conference in Paris the centre was honoured for promoting sexual health en human rights in challenging contexts.

The Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy was officially launched in the presence of Secretary of State for Scientific Policy Dr Elke Sleurs, Dr Moazzam Ali of the Human Reproduction Programme (WHO), Director UNFPA Brussels Mrs Sietske Steneker and Secretary of the European Parliamentary Forum on Population and Development Mr Neil Datta.
On November 30th, the Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy was officially launched in the presence of Secretary of State for Scientific Policy Dr Elke Sleurs, Dr Moazzam Ali of the Human Reproduction Programme (WHO), Director UNFPA Brussels Mrs Sietske Steneker and Secretary of the European Parliamentary Forum on Population and Development Mr Neil Datta.

On 1 and 2 December 2016, the Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy organised its first international conference.

It is our World AIDS Day aspiration to continue creating public awareness about HIV/AIDS-related issues throughout the year !

Het International Centre for Reproductive Health van de vakgroep uro-gynaecologie aan de Universiteit Gent coördineert in opdracht van de federale overheid de pilootstudie rond Belgische zorgcentra na seksueel geweld. Dit onderzoek wordt geleid door dr Ines Keygnaert die ook de haalbaarheidsstudie coördineerde en het model voor Belgische zorgcentra na seksueel geweld ontwikkelde in nauwe samenwerking met Belgische ziekenhuizen, medische en psychosociale zorgverleners, slachtoffers, forensische deskundigen, justitie en politie. De pilootstudie wenst in 3 Belgische steden dit multidisciplinair zorgcentrum uit te testen: één in Vlaanderen, één in Wallonië en één in Brussel.
Hiervoor plaatsen wij een vacature voor een wetenschappelijk medewerker pilootproject Belgische zorgcentra na seksueel geweld.

On 8 November 2016, Professor dr. Marleen Temmerman received the EDCTP Award for Outstanding Female Scientist 2016 In Zambia.

Pages