Today the Gender-Based Violence Recovery Centre (GBVRC), Mombasa Kenya, a centre for victims of gender-based violence, received the label of the UNESCO Chair Sexual Health & Human Rights. During a press conference in Paris the centre was honoured for promoting sexual health en human rights in challenging contexts.

The Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy was officially launched in the presence of Secretary of State for Scientific Policy Dr Elke Sleurs, Dr Moazzam Ali of the Human Reproduction Programme (WHO), Director UNFPA Brussels Mrs Sietske Steneker and Secretary of the European Parliamentary Forum on Population and Development Mr Neil Datta.
On November 30th, the Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy was officially launched in the presence of Secretary of State for Scientific Policy Dr Elke Sleurs, Dr Moazzam Ali of the Human Reproduction Programme (WHO), Director UNFPA Brussels Mrs Sietske Steneker and Secretary of the European Parliamentary Forum on Population and Development Mr Neil Datta.

On 1 and 2 December 2016, the Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy organised its first international conference.

It is our World AIDS Day aspiration to continue creating public awareness about HIV/AIDS-related issues throughout the year !

Het International Centre for Reproductive Health van de vakgroep uro-gynaecologie aan de Universiteit Gent coördineert in opdracht van de federale overheid de pilootstudie rond Belgische zorgcentra na seksueel geweld. Dit onderzoek wordt geleid door dr Ines Keygnaert die ook de haalbaarheidsstudie coördineerde en het model voor Belgische zorgcentra na seksueel geweld ontwikkelde in nauwe samenwerking met Belgische ziekenhuizen, medische en psychosociale zorgverleners, slachtoffers, forensische deskundigen, justitie en politie. De pilootstudie wenst in 3 Belgische steden dit multidisciplinair zorgcentrum uit te testen: één in Vlaanderen, één in Wallonië en één in Brussel.
Hiervoor plaatsen wij een vacature voor een wetenschappelijk medewerker pilootproject Belgische zorgcentra na seksueel geweld.

On 8 November 2016, Professor dr. Marleen Temmerman received the EDCTP Award for Outstanding Female Scientist 2016 In Zambia.

Today, on November 11th, we celebrate the Belgian Women’s Day. ICRH considers the struggle for equality between women and men important.

Het DIFFER project, met als focus onderzoek rond het verbeteren van de seksuele gezondheidszorg voor sekswerkers, stelt onderzoeksresultaten voor.

A two day symposium on: 'Delivering HIV and sexual and reproductive health services to female sex workers. Lessons learned from South Africa, Mozambique, Kenya and India.'

On September 26th, 2016 at 5:30 An-Sofie Van Parys will defend her thesis at the UZ campus, auditorium C

Pages