Els Leye attended the Girl Summit 2014, hosted by the UK Government and the United Nations Children's Fund (UNICEF), in London on July 22 2014. The summit aimed at building on current efforts and rallying a global movement to end female genital mutilation (FGM) and child, early and forced marriage (CEFM). It brought together young people, community members, activists, traditional and faith leaders, governments and international leaders, civil society, and the private sector. The summit showcased initiatives that have aimed to reduce FGM and CEFM, whether at local or national levels, and was a forum for sharing learning and discussing the most pressing challenges, opportunities and successes in accelerating change at scale.

Thea Van Rumst steunt sinds 2010 het Pumwani Maternity Hospital in Nairobi, Kenia, een ziekenhuis aan de rand van de sloppenwijken waar jaarlijks 30.000 vrouwen bevallen in de meest erbarmelijke omstandigheden. Elk jaar werkt ze een tijdje als vrijwillige vroedvrouw in de ‘labour ward’. Daarnaast zamelt ze geld in voor het verbeteren van de werkomstandigheden voor de vroedvrouwen en om de zwangere vrouwen de kans te geven om op een veilige en comfortabele manier te bevallen. Op zondag 17 augustus neemt Thea deel aan de Mr. T. Ladies Triatlon in Gent, ten voordele van het Pumwani Marternity Hospital project.

Dr. Ines Keygnaert has defended her doctoral thesis with success on Friday, June 20, 2014
Title: Sexual violence and sexual health in refugees, asylum seekers and undocumented migrants in Europe and the European Neighbourhood: Determinants and desirable prevention.

Studie
Het International Centre for Reproductive Health (ICRH,faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen) startte onlangs een studie naar de link tussen gendernormen en seksualiteit bij adolescenten. Hierbij trachten we na te gaan hoe gendernormen gevormd worden bij jonge adolescenten en hoe dit een impact heeft op de latere seksualiteitsbeleving. De studie kadert in een wereldwijde samenwerking met negen andere organisaties en wordt geleid door Johns Hopkins School of Public Health (VS) en de Wereldgezondheidsorganisatie.
Wij bieden een unieke kans om in een inhoudelijk interessant en relevant wereldwijd onderzoeksproject mee te stappen. De job is gedeeltelijk flexibel en er kan rekening gehouden worden met eigen planning. Interviewers worden aangeworven in het statuut van jobstudent of vrijwilliger.

On the occasion of its 20th anniversary, ICRH organises a two-day conference on 4 and 5 December 2014 in Ghent, Belgium.

UGent is organising a summer school of Network Statistics in Health Research at Ghent University Hospital, Belgium (18-22 August 2014)
Participants of this one-week summer school will be introduced to the field of statistical analysis of network data, with an emphasis of model applications in health research.

ICRH is a partner in a newly started 3-years study testing the feasibility of implementing venue-based HIV prevention interventions, targeting sex workers (SWs) and their clients, in Coast Province, Kenya.

In commemoration of 30 years of struggle and activism, women’s rights defenders and activists worldwide are re-launching May 28, the International Day of Action for Women’s Health.

In het UZ Gent is één van de twee Belgische referentiecentra opgestart waar vrouwen vanaf 14 jaar terecht kunnen voor de medische en psychologische begeleiding en behandeling van de gevolgen van genitale verminking. Het Gentse centrum kreeg recent de erkenning van het RIZIV, samen met het Sint Pieters ziekenhuis in Brussel. Om de zorg en begeleiding van deze kwetsbare groep vrouwen te optimaliseren, heeft de Vrouwenkliniek van het UZ Gent in samenwerking met het International Centre for Reproductive Health, een gespecialiseerde multidisciplinaire raadpleging uitgewerkt.

Pages