On 28 September, Peter Decat succesfully defended his doctoral thesis entitled: ‘Addressing the Unmet Contraceptive Need of Adolescents and Unmarried youth: Act or Interact? Learning from Comprehensive Interventions in China and Latin America’.

De aanzienlijke stroom vluchtelingen die ons land binnenkomt vraagt heel wat inspanning op het vlak van administratie en opvang. Daarbij mag echter niet uit het oog verloren worden dat er ook aandacht moet zijn voor specifieke problemen op het vlak van gezondheid welzijn, onder meer door hun mogelijke ervaringen met seksueel geweld.

ICRH conducted a survey into the attitudes of hospitals in East Flanders towards the organisation of care for victims of sexual violence. The study, entitled ‘Towards a holistic approach to sexual violence: are reference centres a feasible and desirable model?, was financed by the Province of East Flanders. It revealed that a majority of the hospitals is in favour of a system of ‘reference centres’, in which integrated medical, psycho-social, legal and police assistance is centralized within specialized reference centres. This system appears to be more convenient for both care takers and victims.

Een meerderheid van de Oost-Vlaamse ziekenhuizen is voorstander van een referentiecentrum voor seksueel geweld. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Provincie Oost-Vlaanderen liet uitvoeren door het Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheid (ICRH). Het onderzoek wou de wenselijkheid en de haalbaarheid achterhalen van referentiecentra.

ICRH offers research internship opportunities to postgraduates considering a career in reproductive health research. The program aims at exposing junior researchers to the various aspects of research with a focus on themes such as sexually transmitted infections, maternal and child health, sexual violence and family planning.

The ICRH Belgium activity report is available online. 2014 has proved to be another most fruitful year for ICRH.

Flemish development NGOs launch sensitization campaign on MDGs.

The practice of forced child marriages is also in Belgium a reality. Today, a seminar on this topic was organized by the Institute for the Equality of Women and Men, Plan Belgium and Ghent University’s research group International Centre for Reproductive Health (ICRH). "Many assume that this is an archaic practice, but this is not the case," said Liesbet Stevens, deputy director of the Institute. "We need a global strategy." ICRH is currently preparing a study on the topic and the Institute will soon present a national action plan to the different governments.

Els Leye is de 'Vlaamse Madam' (VlaM) van 2015. Ze krijgt die prijs voor haar internationale engagement in de strijd tegen geweld op vrouwen en meer in het bijzonder voor de inzet waarmee ze al jaren de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking aangaat.

Op 24 maart organiseren ICRH, Plan België en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een studiedag rond huwelijksdwang voor iedereen die met deze problematiek geconfronteerd wordt in het kader van het werk of in de eigen omgeving. Een recent onderzoek van het ICRH toont aan dat de problematiek van huwelijksdwang in België voor professionals geen evidente zaak is. Op deze studiedag zullen enkele professionals hieromtrent meer toelichting geven, en worden de onderzoeksresultaten voorgesteld.

Pages