Vacature wetenschappelijk medewerker pilotering en uitrol Zorgcentra na Seksueel Geweld

Uiterste inschrijvingsdatum: 8 april 2018
Dienst: Universiteit Gent-ICRH, Project Zorgcentra na Seksueel Geweld
Type contract:  Wetenschappelijk medewerker bepaalde duur  
Diploma:  Licentiaat/Master Sociale Wetenschappen
Bezetting:100%
Indiensttreding:  asap, uiterlijk 15 mei 2018
Contractduur: 10 maanden, tot 28 februari 2019
Plaats van tewerkstelling: UGent-ICRH met taakuitvoering in ZSG in Brussel (CHU St Pierre), Luik (CHU Liège) en Gent (UZGent)
Verloning: wetenschappelijk medewerker        

1.    Pilootproject Zorgcentra na Seksueel Geweld
Het International Centre for Reproductive Health (ICRH) van de vakgroep uro-gynaecologie aan de Universiteit Gent coördineert in opdracht van de federale overheid de pilootstudie rond Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG). Multidisciplinaire zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld startten in oktober 2017 in 3 Belgische ziekenhuizen, met name in het UZ Gent (Gent), CHU St Pierre (Brussel), CHU Liège (Luik). Na evaluatie van dit pilootproject worden de ZSGs gradueel landelijk uitgerold.
Het ZSG is 24/24 en 7/7 toegankelijk voor slachtoffers en hun directe omgeving. Acute medische, forensische en eerste psychologische hulp wordt aangeboden door een forensisch verpleegkundige in het ZSG. Forensische staalafname gebeurt standaard voor elk slachtoffer aan de hand van een forensisch stappenplan. Na de acute zorg kan het slachtoffer indien gewenst klacht neerleggen bij de politie via een verhoor op het ZSG door een zedeninspecteur.  De nazorg wordt gecoördineerd door de casemanager van het ZSG die elk slachtoffer op regelmatige basis contacteert, zorgt dat de nodige medische en psychologische aangeboden wordt, en het slachtoffer begeleidt in eventuele juridische stappen. De psycholoog van het ZSG voert tijdens de nazorg een psychologische screening uit van elk slachtoffer en biedt gepaste zorg aan indien nodig, of verwijst hiervoor door.
Slachtoffers van seksueel geweld kunnen zich rechtstreeks of via politie of hulpdiensten wenden naar het ZSG. Het pilootproject voorziet er ook in dat slachtoffers en hun steunfiguren contact kunnen opnemen met het ZSG via een landelijke telefoon- en chatlijn. Via de chat-en telefoonlijn kan enerzijds de aanmelding bij het ZSG gefaciliteerd worden door het slachtoffer in contact te stellen met het dichtstbijzijnde ZSG.  Anderzijds zal de landelijke chat- en telefoonlijn vragen beantwoorden en een luisterend oor bieden aan slachtoffers van seksueel geweld en hun steunfiguren die niet doorverwezen dienen te worden naar het ZSG.
2.    Functieomschrijving
ICRH werft een wetenschappelijk medewerker aan voor de uitwerking en het uittesten van de ZSG chat- en telefoonlijn alsook voor medewerking aan de voorbereiding van het uitrollen van de ZSGs. De taken van de wetenschappelijk medewerker omvatten:

  • In kaart brengen van “good practices” van het bestaande aanbod aan chat- en telefoonlijnen in België, zowel aan Nederlandstalige als Franstalige kant
  • In kaart brengen van noden rond chat- en telefoonlijnen bij slachtoffers en steunfiguren in België, zowel aan Nederlandstalige als Franstalige kant
  • Ontwikkelen van een model voor ZSG chat- en telefoonlijn met input van experts
  • Rekruteren en opleiden van 2 sociaal werkers (1 Franstalig 1 Nederlandstalig) voor ondersteuning van de bemanning van de chat- en telefoonlijn
  • Proefdraaien van de chat- en telefoonlijn in het Nederlands én Frans gedurende 5 maanden samen met team van sociaal werkers
  • Supervisie en begeleiding van sociaal werkers
  • Evaluatie en rapportering van de pilotering van de chat- en telefoonlijn
  • Voorbereiding opleidingen forensisch verpleegkundigen en traumapsychologen
  • Meewerken aan de voorbereiding van de oprichting van nieuwe ZSGs  
  • Dit alles uitvoeren in nauwe samenwerking met de wetenschappelijk medewerker en onder leiding van de coördinator van de pilootstudie Zorgcentra na Seksueel Geweld.  

3.    Profiel
Kandidaten voor deze functie:
•    Hebben een diploma Licentiaat/Master Sociale wetenschappen
•    Hebben  ervaring in vergelijkbare functies
•    Zijn tweetalig Nederlands en Frans, zowel mondeling als schriftelijk
•    Zijn empathisch, gedreven én proactief
•    Kunnen zelfstandig werken én vlot in team functioneren
•    Zijn flexibel en kunnen zich aanpassen aan de noden van het werk
•    Hebben uitstekende interculturele communicatieve en organisatorische vaardigheden
•    Kunnen een team aansturen en coachen
Ervaring in het werken met slachtoffers van seksueel geweld strekt tot aanbeveling

4.    Solliciteren
Meer informatie over de vacature bij dr. Ines Keygnaert: ines.keygnaert@ugent.be. Sollicitatiebrieven en uitgebreid cv sturen naar ines.keygnaert@ugent.be en dirk.vanbraeckel@ugent.be, zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegen 8 april 2018. Selectiegesprekken zullen midden april doorgaan.