Persbericht: Resultaten van een grootschalig onderzoek naar preventie van abortus in China

Onderzoek bij bijna 80.000 vrouwen die zich aanmeldden voor abortus, toonde aan dat 65% ook in het verleden reeds een abortus had ondergaan.  De voornaamste redenen hiervoor waren het gebrek aan anticonceptie of het mislukken ervan  Deze cijfers zijn het resultaat van een grootschalig onderzoek naar preventie van ongewenste zwangerschap en van abortus in China.

 

Preventie door anticonceptie, informatie en opleiding

 

De studie werd door een team van Europese en Chinese onderzoekers uitgevoerd tussen 2014 en 2016 in 90 ziekenhuizen, verspreid over 30 Chinese provincies, geleid door ICRH, Universiteit Gent met steun van de Europese Commissie.  Zorgverleners in de ziekenhuizen waar de interventie doorging, werden  opgeleid om vrouwen die een abortus lieten uitvoeren te informeren over voorbehoedsmiddelen en die voorbehoedsmiddelen ook aan gratis aan te bieden. In de andere ziekenhuizen kregen vrouwen na de abortus een verwijzing mee naar een Family Planning centrum.

 

Tijdens de opvolgingsfase werd een aanzienlijke daling vastgesteld van het aantal ongewenste zwangerschappen en herhaalde abortussen in de ziekenhuizen waar de geïntegreerde aanpak van abortus en anticonceptie ingevoerd werd.  Vrouwen die van de dienstverlening genoten bleken nadien ook meer moderne voorbehoedsmiddelen te gebruiken dan vrouwen in de controlegroep.

Vandaag op 14  januari 2017 worden de resultaten van het INPAC project voorgesteld in Beijing, China,  in aanwezigheid van deskundigen en vertegenwoordigers van onder meer de Europese Commissie, de Belgische ambassade, nationale en internationale gezondheidsorganisaties en de deelnemende ziekenhuizen.

INPAC (INtegrating Post-Abortion family planning services into existing services in hospital settings in China) is een door de Europese Commissie gefinancierd onderzoeksproject dat als doel heeft ongeplande zwangerschappen en herhaalde abortussen te voorkomen. 

Contact:

Marleen Temmerman, Consortium Coordinator: marleen.temmerman@aku.edu, skype: marleentemmerman, tel: (Kenya) +254 7286 295 85.

Weihong Zhang, INPAC Project leader: Weihong.Zhang@ugent.be

 

International Centre For Reproductive Health (ICHR)

icrh@ugent.be

+32 9 332 35 64

           

VERDER INFORMATIE:

Het INPAC Project werd gelanceerd in 2012 met het oog op de integratie van Post Abortus Familieplanning (PAFP)-diensten in bestaande abortusafdelingen van Chinese ziekenhuizen, met als doel ongeplande zwangerschappen en herhaalde abortussen te voorkomen. Het project resulteert in  beleidsaanbevelingen in verband met de organisatie van gezondheidsdiensten ter verbetering van  de toegang tot reproductieve gezondheidszorg en gezinsplanningsdiensten.

De resultaten van het INPAC project kunnen niet alleen bijdragen tot de gezondheid van zeer veel vrouwen, maar ook tot besparingen in de gezondheidszorg in China. De bevindingen van het project zijn  ook van belang zijn voor andere landen met hoge abortus-aantallen.

INPAC is een gezamenlijk onderzoeksproject gefinancierd door de Europese Commissie (EC) in het kader van het  zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (FP7). Het consortium wordt geleid door het International Centre for Reproductive Health van de Universiteit Gent (ICRH-UGent, België), en het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Chinese Society for Family Planning - Chinese Medical Association (CMA-GBVB, China), Fudan University - School of Public Health (FU, China), National Research Institute for Family Planning (NRIFP, China), Sichuan University (WCSUH, China), Aarhus University - Danish Epidemiologie Science Centre (AU-DESC, Denemarken) en Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM , UK).

 

http://www.inpacproject.eu