Persbericht: Opvang van asielzoekers die slachtoffer waren van seksueel geweld

De aanzienlijke stroom vluchtelingen die ons land binnenkomt vraagt heel wat inspanning op het vlak van administratie en opvang. Daarbij mag echter niet uit het oog verloren worden dat er ook aandacht moet zijn voor specifieke problemen op het vlak van gezondheid welzijn, onder meer door hun mogelijke ervaringen met seksueel geweld. Uit onderzoek blijkt dat asielzoekers gemiddeld genomen meer geconfronteerd worden met seksueel geweld dan de algemene bevolking. Op basis van de nieuwsberichten over seksueel geweld door IS strijders zou men kunnen veronderstellen dat dit misschien nog meer uitgesproken is bij de huidige vluchtelingenstroom, al ontbreken hierover op dit moment betrouwbare cijfers. Ervaringen  met seksueel geweld kunnen voor de slachtoffers en hun nabije omgeving ernstige en levenslange gevolgen hebben op medis en psycho-sociaal welzijn. Dit vraagt een specifieke zorg en aandacht.

Er zijn in het verleden al instrumenten uitgewerkt om de problematiek van seksueel geweld in vluchtelingencentra aan te pakken, zowel preventief als op het vlak van zorgverlening. Door de huidige decentralisatie van de opvang worden deze instrumenten moeilijker toepasbaar en huidige voorzieningen minder bereikbaar. ICRH pleit ervoor dat er een overleg wordt opgestart met beleidsmakers, opvangorganisaties en experten om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om bij de binnenkomende vluchtelingenstroom slachtoffers van seksueel geweld te identificeren, hun de nodige psychosociale en medische hulp te bieden, en tegelijkertijd preventief op te treden om niewe gevallen van geweld te voorkomen.

Meer informatie: Dr. Ines Keygnaert: Ines.Keygnaert@UGent.be