Het International Centre for Reproductive Health van de vakgroep uro-gynaecologie aan de Universiteit Gent en het Institute for International Research on Criminal Policy van de vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht aan de Universiteit Gent werven twee (2) voltijdse doctoraatsbursalen in het onderzoeksdomein seksueel geweld aan voor een periode van vier (4) jaar in het kader van een vierjarig onderzoeksproject naar de mechanismen, aard, omvang en impact van seksueel geweld op vrouwen, mannen en transgender slachtoffers.

 

On Monday and Tuesday 27-28th of February, experts on female genital mutilation will gather at the international symposium on “Challenges in estimating the prevalence of female genital mutilation (FGM) in the European Union and recommendations for future estimations”. The symposium concludes the international research project "FGM-PREV". This project was a cooperation between ICRH (Ghent University, Belgium), INED (France) and BICOCCA (Universita’ degli studi di Milano, Italy) and funded by the DAPHNE programme of the European Union.

Onderzoek bij bijna 80.000 vrouwen in China die zich aanmeldden voor abortus, toonde aan dat 65% ook in het verleden reeds een abortus had ondergaan. De voornaamste redenen hiervoor waren het gebrek aan anticonceptie of het mislukken ervan Deze cijfers zijn het resultaat van een grootschalig onderzoek naar preventie van ongewenste zwangerschap en van abortus in China.

Dr. Syed Khurram Azmat successfully defended his PhD entitled: “Models to accelerate modern family planning/contraceptive services access and uptake among married women in rural Pakistan”

Seksueel geweld komt aan de UGent voor, natuurlijk, wat had u gedacht? De UGent is een werkplek voor 9000 werknemers. De Fundamental Rights Agency becijferde in 2014 dat 11% van het seksueel geweld en partnergeweld in België op de werkplek voorkwam, en dat in 9% van de gevallen de pleger ook iemand uit die werkcontext was. De UGent is dus niet anders dan een andere werkplek maar durft wel in de spiegel te kijken. De UGent is ook een universiteit waar duizenden jongeren gevormd worden.

Today the Gender-Based Violence Recovery Centre (GBVRC), Mombasa Kenya, a centre for victims of gender-based violence, received the label of the UNESCO Chair Sexual Health & Human Rights. During a press conference in Paris the centre was honoured for promoting sexual health en human rights in challenging contexts. The GBVRC was established in 2007 as a public-private partnership between the International Centre for Reproductive Health Kenya (ICRHK) and the Coast Provincial General Hospital (CPGH) in Mombasa.

The Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy was officially launched in the presence of Secretary of State for Scientific Policy Dr Elke Sleurs, Dr Moazzam Ali of the Human Reproduction Programme (WHO), Director UNFPA Brussels Mrs Sietske Steneker and Secretary of the European Parliamentary Forum on Population and Development Mr Neil Datta.
On November 30th, the Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy was officially launched in the presence of Secretary of State for Scientific Policy Dr Elke Sleurs, Dr Moazzam Ali of the Human Reproduction Programme (WHO), Director UNFPA Brussels Mrs Sietske Steneker and Secretary of the European Parliamentary Forum on Population and Development Mr Neil Datta.

On 1 and 2 December 2016, the Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy organised its first international conference.

It is our World AIDS Day aspiration to continue creating public awareness about HIV/AIDS-related issues throughout the year !

Pages