The Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy was officially launched in the presence of Secretary of State for Scientific Policy Dr Elke Sleurs, Dr Moazzam Ali of the Human Reproduction Programme (WHO), Director UNFPA Brussels Mrs Sietske Steneker and Secretary of the European Parliamentary Forum on Population and Development Mr Neil Datta.
On November 30th, the Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy was officially launched in the presence of Secretary of State for Scientific Policy Dr Elke Sleurs, Dr Moazzam Ali of the Human Reproduction Programme (WHO), Director UNFPA Brussels Mrs Sietske Steneker and Secretary of the European Parliamentary Forum on Population and Development Mr Neil Datta.

On 1 and 2 December 2016, the Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy organised its first international conference.

It is our World AIDS Day aspiration to continue creating public awareness about HIV/AIDS-related issues throughout the year !

Het International Centre for Reproductive Health van de vakgroep uro-gynaecologie aan de Universiteit Gent coördineert in opdracht van de federale overheid de pilootstudie rond Belgische zorgcentra na seksueel geweld. Dit onderzoek wordt geleid door dr Ines Keygnaert die ook de haalbaarheidsstudie coördineerde en het model voor Belgische zorgcentra na seksueel geweld ontwikkelde in nauwe samenwerking met Belgische ziekenhuizen, medische en psychosociale zorgverleners, slachtoffers, forensische deskundigen, justitie en politie. De pilootstudie wenst in 3 Belgische steden dit multidisciplinair zorgcentrum uit te testen: één in Vlaanderen, één in Wallonië en één in Brussel.
Hiervoor plaatsen wij een vacature voor een wetenschappelijk medewerker pilootproject Belgische zorgcentra na seksueel geweld.

On 8 November 2016, Professor dr. Marleen Temmerman received the EDCTP Award for Outstanding Female Scientist 2016 In Zambia.

Today, on November 11th, we celebrate the Belgian Women’s Day. ICRH considers the struggle for equality between women and men important.

A two day symposium on: 'Delivering HIV and sexual and reproductive health services to female sex workers. Lessons learned from South Africa, Mozambique, Kenya and India.'

On September 26th, 2016 at 5:30 An-Sofie Van Parys will defend her thesis at the UZ campus, auditorium C

A crucial but seldom considered building block in optimizing health care logistics and family planning services is the human factor: the degree to which staff are motivated and feel responsible for delivering high quality services and meeting customer’s needs and expectations. The International Centre for Reproductive Health (ICRH) explored how and to what extent the motivational factor of family planning service and commodity provision can be optimized, and the impact this can have on avoiding stock-outs.

De overheid wil de zorg voor mensen die seksueel geweld meemaakten verbeteren. Daarom heeft ze de Universiteit Gent gevraagd om te onderzoeken of die zorg verbeterd kan worden met “referentiecentra seksueel geweld”. Dit zijn centra waar een slachtoffer van recent seksueel geweld zowel medische, psychosociale als forensische zorg (vb afname van een Seksueel Agressie Set indien gewenst) kan krijgen. Omdat we het zeer belangrijk vinden om de ervaring van overlevers mee te nemen, doen we deze warme oproep tot deelname.

Pages