Onderzoeksproject UN-MENAMAIS rond seksueel geweld zoekt interviewers

In het kader van een onderzoeksproject rond seksueel geweld bij “verzoekers om internationale bescherming” (vroeger asielzoekers genoemd) die in België verblijven zoekt het International Centre for Reproductive Health [ICRH] van de Universiteit Gent interviewers die op vrijwillige basis aan dit project wensen mee te werken voor de periode van april 2019 tot en met september 2019.
Het ICRH is een onderzoeks-, interventie- en opleidingseenheid binnen de Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (campus UZ) met satelietcentra in Kenia en Mozambique.

Korte beschrijving van het project
Het UN-MENAMAIS onderzoeksproject wil bijdragen tot een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld op mannelijke, vrouwelijke en transgender slachtoffers, ongeacht hun seksuele oriëntatie of legale status, en op hun peers, nakomelingen, professionals alsook de algemene Belgische bevolking. Het uiteindelijk doel van het project is om beleid en zorg rond seksueel geweld in België te verbeteren.
Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief luik waarin een vragenlijst aangeboden wordt aan de Belgische algemene populatie, met speciale aandacht voor onder andere verzoekers om internationale bescherming/asielzoekers en een kwalitatief luik waarin diepte-interviews worden afgenomen met slachtoffers van seksueel geweld.
In deze fase van het onderzoek is het UN-MENAMAIS team op zoek naar interviewers die op vrijwillige basis willen helpen bij het afnemen van de vragenlijst “Gezondheid, Seksualiteit en Welbevinden in België” bij verzoekers om internationale bescherming/asielzoekers in Vlaanderen. De gestructureerde interviews zullen worden afgenomen in de periode van april 2019 tot en met september 2019.

Functiebeschrijving
De opdracht van de interviewer zal er in bestaan om de vragenlijst “Gezondheid, Seksualiteit en Welbevinden in België” af te nemen tijdens een face-to-face interview met verzoekers om internationale bescherming/asielzoekers, die verblijven in verschillende opvangcentra of lokale opvang initiatieven in Vlaanderen.
Interviews zullen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden in verschillende opvangcentra in Vlaanderen. De verzoekers om internationale bescherming/asielzoekers zullen op voorhand op een representatieve manier geselecteerd worden door het onderzoeksteam. Bij het inplannen van de interviews zal rekening gehouden worden met de beschikbaarheden van de interviewers. Tijdens de periode waarin de interviews afgenomen worden, zal de nodige ondersteuning aangeboden worden door het UN-MENAMAIS team.

Meer informatie: zie bijlage