Publications

Introduction: Intimate partner violence (IPV) is a common form of violence experienced by pregnant women and is believed to have adverse mental health effects postnatally. This study investigated the association of postnatal depression (PND) and suicidal ideation with emotional, physical and sexual IPV experienced by women during pregnancy.

Undefined

Leprosy is caused by infection with Mycobacterium leprae and is characterized by peripheral nerve damage and skin lesions. The disease is classified into paucibacillary (PB) and multibacillary (MB) leprosy.

Undefined

Objective: To determine gender differences in treatment outcomes among 15-49 year olds with smear-positive pulmonary tuberculosis (PTB) and factors associated with poor outcomes in Kenya.

Undefined

China, as other Southeast Asian countries, has witnessed an increased use in amphetamine-type stimulants (ATS) amongst urban youth. Amongst female adolescents who both sell sex and use ATS, risk behaviours are compounded resulting in even poorer health outcomes.

Undefined

Men's involvement in the health of women and children is considered an important avenue for addressing gender influences on maternal and newborn health. The impact of male involvement around the time of childbirth on maternal and newborn health outcomes was examined as one part of a systematic review of maternal health intervention studies published between 2000 and 2012.

Undefined

Wat voorligt is een handleiding voor het geven van een basisvorming rond intrafamiliaal en seksueel geweld aan zorgverleners in Belgische ziekenhuizen. Seksueel en intrafamiliaal geweld is een volksgezondheidprobleem op wereldvlak, dat ook vele mensen in België treft. Deze geweldsvormen kunnen meervoudige en langdurige psychische, fysieke, seksuele en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaken.

Undefined

Ce manuel explicite comment donner une formation de base au sujet de la violence intrafamiliale et sexuelle au personnel soignant des hôpitaux belges. La violence sexuelle et intrafamiliale constitue un problème de santé publique au niveau mondial et touche également beaucoup de personnes en Belgique.

Undefined

Deze checklist is opgemaakt op basis van de internationale aanbevelingen voor een optimale opvang van slachtoffers van verkrachting (WHO 2003, WHO 2013, CDC 2015, NICE CG26 2005, ObsGyn nr 27 2013) in het kader van het project « Aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld in de Belgische ziekenhuizen 2014-2015” in opdracht en met de steun van de FOD Volksgezondheid.

Undefined

Cette « checklist » a été réalisée selon les recommandations internationales de bonne prise en charge des victimes de violence sexuelle (WHO 2003, WHO 2013, CDC 2015, NICE CG26 2005, ObsGyn nr27 2013) dans le cadre du projet « Prise en charge de la violence intrafamiliale et sexuelle au sein des hôpitaux belges 2014-2015», à la demande et avec le soutien du SPF Santé Publique.

Undefined

Sociale bescherming wordt doorgaans geassocieerd met goede en voor iedereen toegankelijke systemen van sociale zekerheid. Die moeten mensen in staat stellen moeilijke periodes tijdens hun leven door te komen. Nuttig en nodig, zeer zeker, maar laat ons niet vergeten dat een aantal van die moeilijke periodes ook perfect voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld door seksuele en reproductieve rechten te garanderen en vrouwen zelf te laten beslissen over hun voortplanting.

Undefined

Pages